UU񍑖̈

Zʈꗗ  yo[{[z


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
2 | 0 L
㍑ۑ䍂       I
  25 | 18  
  25 | 22  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
R` 2 | 0 Q
I       I
  25 | 17  
  25 | 16  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
s 2 | 1 Od
sk       Ï
  20 | 25  
  25 | 19  
  25 | 17  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
2 | 1 ΐ
yY卂       I
  25 | 15  
  22 | 25  
  25 | 22  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
2 | 1
I       I
  25 | 23  
  21 | 25  
  25 | 21  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
m 2 | 1 R
lԊ‹剪w       I
  17 | 25  
  25 | 16  
  25 | 19  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
a̎R 2 | 1 m
a̎RMZt       I
  25 | 15  
  24 | 26  
  25 | 17  
            


Nq    y\gA[ih{z
P     1007
   
2 | 0 kC
k򐬓       I
  25 | 11  
  25 | 13