UU񍑖̈

Zʈꗗ  ytFVOz


Njq  Gy y⍑s̈فz
QUv[     1009
   
V 2 | 1
g 1 | 0 s  
} 5 | 1  
  1 | 4 {
            


Njq  Gy y⍑s̈فz
QUv[     1009
   
R 2 | 1 V
g 5 | 4 g  
  yc 2 | 5 }
5 | 3  
            


Njq  Gy y⍑s̈فz
QUv[     1009
   
2 | 1 R
5 | 3  
  { 0 | 1 g
s 2 | 1 yc